Header Stadslab Helmond
Header Stadslab Helmond

Stadslab Helmond werkt als volgt:

Je komt met een sociaal idee

Je komt met een sociaal idee

Binnen 5 dagen antwoord

Binnen vijf dagen krijg je een reactie van ons

Je komt met een sociaal idee

Je idee wordt samen met stadslaboranten uitgewerkt

Je komt met een sociaal idee

Als je plan financiering nodig heeft, gaat je aanvraag door naar het Sociaal Innovatief Fonds

Binnen 5 dagen antwoord

Alles rond? Aan de slag!

Het doel van Stadslab Helmond is om sociale ideeën in beweging te brengen en klaar te stomen voor uitvoering. De werkwijze is gestructureerd en creatief, maar tegelijkertijd experimenteel. We leren van elkaar, gewoon door het te doen.

Het idee voldoet aan de volgende criteria:

  • Het idee is sociaal innovatief, nieuw in Helmond en maatschappelijk relevant.
  • Het idee draagt bij aan zelfredzaamheid en participatie (meedoen) van inwoners.
  • Het idee legt nieuwe verbindingen in het brede sociaal domein (slimme zorg, kwetsbare ouderen, jeugd, armoede, eenzaamheid, wonen, cultuur, etc.).
  • Het idee heeft geen commercieel belang, maar mag wel door professionele organisaties worden ondersteund.
  • Het idee heeft draagvlak en voorziet in een aantoonbare behoefte van inwoners. 
  • Het initiatief heeft een meerwaarde op korte en lange termijn.
  • Het idee is realiseerbaar binnen 2 jaren.
  • De initiatiefnemer maakt gebruik van Stadslab-platform om het idee mee te ondersteunen, versterken en door te ontwikkelen.

Binnen 5 dagen ontvangt de idee-melder een reactie. Indien het idee voldoet aan de criteria ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek.