Initiatief van: Joop Vos

Bij heel veel verenigingen en instellingen is al een groot tekort aan vrijwilligers of dreigt dat op (korte) termijn te ontstaan. Het club-icoon, dat 40 uren of meer per week in de club stak, is verdwenen, structurele vrijwilligers worden schaarser en zogenaamde project-vrijwilligers zijn er nog, al moet je soms letterlijk zoeken. De jeugd is, afgezien van een maatschappelijke stage, niet of nauwelijks geïnteresseerd om de handen vrijwillig uit de mouwen te steken. Clubs, verenigingen en instanties blijven echter voor een groot gedeelte afhankelijk van die vrijwilligers. Onze jongeren willen geld verdienen in plaats van onbezoldigd iets voor de maatschappij te doen. Het rekken vullen is aantrekkelijker dan de voetbaljeugd trainen of met bejaarden te wandelen of een spelletje te doen. Om bij de jeugd van 15 tot 19 jaar vrijwilligerswerk weer aantrekkelijk te maken willen we onderzoeken of we een soort ‘Helden-pas’ in het leven kunnen roepen, waarmee jongeren die zich een X-aantal uren per week vrijwillig inzetten voor Helmond, beloond worden.

vrijwillgersapp2

Enerzijds moet onderzocht worden of het mogelijk is om vanuit 1 stichting al deze vrijwilligers een geringe vergoeding te geven voor hun uren. En anderzijds moet een vrijwilligerspas cq -app uitgereikt worden die voor jongeren echt concreet voordeel biedt. Te denken valt aan 4 x 50% korting op bioscoopkaartjes, Mcdonalds of Domino’s. Vrijkaartjes bij concerten/voorstellingen op de laatste dag van verkoop. Gratis cursussen en clinics of kortingen op rijlessen. Echt zaken waar de jeugd iets aan heeft!

Door een vrijwilligerspas / -app, mogelijk in combinatie met een kleine vergoeding, moeten we de jeugd overhalen om clubs, verenigingen en instanties te helpen. Vrijwilligerswerk wordt weer sexy! Want het is toch veel leuker om jeugdspelers jouw voetbalplezier over te brengen dan kranten rond te brengen of vakken te vullen!? De app/pas kan in Helmond als pilot draaien en als het hier werkt wellicht landelijk uitgerold worden. Een partner als Movisie zou daarbij een stimulerende rol kunnen spelen.

Realisatie

  • Het betreft hier een haalbaarheidsonderzoek, afgerond in augustus 2017