Initiatief van: Stichting Help us Aut

Meedoen en mee kunnen doen, daar draait het allemaal om bij Help us Aut. Het project is gericht op jongvolwassenen met autisme en heeft als doel deze mensen deel te laten nemen aan activiteiten die voor anderen heel normaal zijn, maar waar deze groep wat voorbereiding voor nodig heeft. Sociale verbindingen leggen onderling, het opdoen van nieuwe contacten én participatie hebben een betere ‘integratie’ in de maatschappij tot gevolg. En dat bevordert de zelfstandigheid van deze doelgroep en het gevoel echt erbij te horen.

80 Help us aut

Project Ook wij doen mee!

Met ‘Ook wij doen mee!’ wil Help us Aut meer activiteiten bieden aan jongvolwassenen met autisme (door aan te haken bij reeds georganiseerde activiteiten), vaker activiteiten kunnen organiseren en een hoger aantal deelnemers krijgen. Door deelname aan activiteiten die ook door andere organisaties georganiseerd worden, ontmoeten de jongvolwassenen met autisme andere mensen, wat integratie binnen de maatschappij bevordert.

Missie Stichting Help us Aut

Mensen met autisme ondersteuning bieden op het gebied van ontspanning / vrije tijd en wonen door voor hen optimale deelname aan de maatschappij mogelijk te maken en in het algemeen om sociaal isolement van deze doelgroep binnen onze maatschappij te voorkomen.

Het op te leveren resultaat van dit project aan jongvolwassenen met een vorm van autisme in de Peelregio is als volgt:

  • Meer en breder activiteitenaanbod
  • Vergroten van het bereik en een uitbreiding van het deelnemersaantal
  • Betrekken van andere organisaties en creëren van bewustwording
  • Het bieden van een blijvend aanbod door de organiserende organisatie
  • Versterken van de positieve groepsdynamiek

Bijdrage Stadslab

  • € 3.500,-

Realisatie

  • 2017