Initiatief van: werkgroep ontmoeten en ervaren

Ontmoeten en ervaren… dat is een prachtig sociaal platform met diverse initiatieven. Het werkt heel simpel: er wordt een oproep geplaatst op Facebook en vervolgens kun je je aanmelden voor een activiteit. Denk aan een wandeling, filosoferen, samen naar de film, een lezing, etc. Mensen kunnen elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten en leren kennen.

Ontmoeten en ervaren

Facebookplatform

Ontmoeten en ervaren is een platform dat Facebook gebruikt als communicatiekanaal. Je kunt je aanmelden voor dit platform en activiteiten aankondigen. Denk hierbij aan lezingen, bijeenkomsten rondom bepaalde thema’s, gezellig samen naar de film gaan, een wandeling o.l.v. een gids, etc. Lijkt het je leuk? Dan meld je je aan. De intentie is altijd positief: elkaar leren kennen, van elkaar leren en een fijne tijd hebben samen.

Ontmoeten en ervaren

Het initiatief is ontstaan uit liefde voor de medemens en dat is ook altijd de opzet. Laagdrempelig en iedereen is welkom.

Verzoek aan Stadslab

Dit platform loopt al en er zijn al diverse activiteiten geweest. Met succes. Het verzoek aan Stadslab is om op sommige momenten, bijvoorbeeld na een lezing door een professional, bij te kunnen dragen in de onkosten (bedankje)

Bijdrage Stadslab

  • Indien nodig af en toe ondersteuning in onkosten

Realisatie

  • Lopend