Initiatief van: Vereniging Wijkbeheer Binnenstad

Er zijn steeds meer signalen dat veel mensen vereenzamen, hun huis niet meer uit komen en weinig tot geen sociale contacten om zich heen hebben. Voor deze groep en minder valide mensen wordt de drempel steeds groter om zich in een sociale omgeving te begeven. Tijdens dit project worden mensen actief benaderd met als doel samen een gezonde maaltijd te nuttigen. En daarmee ook met elkaar in contact te komen.

Koken Fonkel

Doel

Eenzame, behoeftige, zorgbehoevende, in- of minder valide bewoners van de Binnenstad de mogelijkheid bieden in groepsverband een gezonde maaltijd te nuttigen. Locatie: wijkhuis de Fonkel. Op 2 vaste dagen per week.

Laagdrempelig

Uit overleg met zorgverleners is gebleken dat de opzet zeer laagdrempelig moet zijn. Zo zijn de kosten voor een maaltijd laag. Is er de mogelijkheid dat een “buddy” meekan. En er komt een haal- en brengservice voor mensen die niet mobiel zijn.

Betrokken jongeren en mensen met afstand arbeidsmarkt

De maaltijden worden ook mee bereid door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook jongeren (en ook ouders) krijgen de gelegenheid om gezond en lekker te leren koken. Daarnaast wordt met workshops wordt mensen (alleenstaanden, minder draagkrachtigen) geleerd leren hoe ze gezond kunnen budget koken.

Bijdrage Stadslab

  • Meedenken in concept
  • € 12.000,- voor mobiele keuken (co-financiering door Rabobank)

Realisatie

  • Eind 2016