Initiatief van: Lonneke van den Hoogenhoff

Een extra stimulans en steun om je school af te kunnen maken. Dat gebeurt al veel in de vorm van bijles. Het bijkomend kostenplaatje is prijzig, waardoor je een grote groep uitsluit. Iedereen zou dezelfde kansen moeten krijgen! Uit dit idee is extended lessons ontstaan: het verstrekken van bijles aan kinderen uit de lager sociale milieus. Met als doel: zorgen dat juist zij niet afhaken, maar gestimuleerd worden om hun diploma te halen.

Bijles

Vernieuwend?

Het geven van bijlessen aan kansarme leerlingen, die anders de school niet afmaken en weinig kans hebben op de arbeidsmarkt en dus een goede toekomst. Het vernieuwende in dit initiatief zit hem vooral in de verbindende factor. Door te richten op bestaande stichtingen en organisaties kunnen deze elkaar gaan versterken en hoeft niet iedere keer het wiel opnieuw uitgevonden te worden. Door verbinding te realiseren en aanwezige kwaliteiten in te zetten waar ze het best tot hun recht komen, zal dit initiatief een heel groot bereik hebben.

Samenwerking

 • Stichting Remedial Teaching Helmond
 • De Kempel (ook voor stagiaires)
 • E-teacher
 • Luxirant
 • Match mentor
 • Groen4life
 • Onderwijs Maak Je Samen
 • Gepensioneerde leraren
 • Scholen in Helmond

Verzoek aan Stadslab

 • Financiële bijdrage voor start-up (voor oa website, ruimtes, PR en vergoeding vrijwilligers).
 • Ondersteuning bij het vinden van leerkrachten.
 • Faciliteren van ruimtes waar bijles gegeven wordt.
 • Mogelijkheden om gratis te adverteren.

Bijdrage Stadslab

 • Stadslab Helmond ondersteunt dit project met een bedrag van € 5.110,-

Realisatie

Financiële bijdrage voor start-up (voor oa website, ruimtes, PR en vergoeding vrijwilligers). Ondersteuning bij het vinden van leerkrachten. Faciliteren van ruimtes waar bijles gegeven wordt. Mogelijkheden om gratis te adverteren.

 • Schooljaar 2016-2017