Initiatief van: Stichting JIBB

“Gelijke kansen op een gezonde motorische en sociale ontwikkeling voor alle kinderen in Helmond”.

Sporten is leuk. Daar schijnen veel kinderen tegenwoordig anders over te denken. De reden: er wordt steeds minder bewogen. En dat terwijl er niets beters is voor lichaam en geest dan bewegen. Met dit project brengt JIBB weer professionele leerkrachten het primair onderwijs in. Maar het doel reikt verder dan een gewone gymles…

Stichting JIBB

Aanpak problematiek overgewicht en beweegachterstanden

Helmondse jongeren hebben vaker overgewicht dan gemiddeld in de regio. Volgens de GGD monitors heeft 12% van de Helmondse jongeren overgewicht en in sommige wijken zelfs 19 tot 35%. De enige plek waar we alle kinderen van een nieuwe generatie kunnen bereiken is de basisschool. Veel bewegen heeft een bewezen positieve invloed op de fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen. Tevens draagt het op positieve wijze bij aan de leerprestaties. Daarbij is goed bewegingsonderwijs cruciaal. Op preventieve wijze kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de fysieke/motorische en sociale ontwikkeling van ieder kind in Helmond. Scholen hebben hiertoe niet de expertise en capaciteit.

Beweegcultuur

Om de doelstelling van het bewegingsonderwijs voor basisscholen zo aantrekkelijk en eenvoudig mogelijk te maken zal JIBB de scholen zo veel mogelijk ondersteunen, stimuleren en faciliteren. JIBB kan kinderen leren goed te bewegen en zelf laten ervaren hoe leuk bewegen/sporten is. Een goede verbinding tussen bewegingsonderwijs in de school en stimulerende bewegingsactiviteiten daarbuiten draagt het meeste bij aan een gezonde en actieve levensstijl van kinderen. Zowel op de korte als op de lange termijn. ‘Vroeger’ werd bewegingsonderwijs standaard gegeven door iemand die bevoegd was. Maar een bevoegd iemand is nog niet iemand met de juiste vakkennis en passie voor dit vak. JIBB wil dus vanuit haar expertise en passie dit op een nieuwe manier aanpakken. Met een team dat gebruik maakt van het beste en breedste netwerk. Een team dat op de hoogte is van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van sport- en bewegen, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Het is van groot belang dat het bewegingsonderwijs op korte termijn op alle basisscholen uitgroeit tot volwaardig onderdeel van het onderwijscurriculum. Hier is zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve impuls voor nodig. Met deze aanpak wordt een beweegcultuur gecreëerd wat zorgt voor een toevoer naar meer structureel bewegen bij verenigingen en clubs. Er wordt geïnvesteerd in een structurele oplossing om de oorzaak weg te nemen. Mede daarom is de pilot gestart voor het schooljaar 2016-2017 met alle basisscholen in Mierlo-Hout (4 scholen). Op deze manier kan een goede samenwerking gerealiseerd worden, het effect breed gemeten worden en kan er gekeken worden naar een hele wijk met vier verschillende scholen.

Organisatie en partners

Het programma ‘Een nieuwe generatie’ wordt gedraaid door JIBB Helmond. Dit doen zij samen met diverse partners zoals:

  • Helmondse basisscholen
  • Schoolbesturen
  • Gemeente Helmond
  • Fontys Sporthogeschool
  • Embedded fitness

Door meer beweeglessen buiten te geven en gebruik te maken van innovatieve ontwikkelingen met interactieve beweeggames is het wel mogelijk om de norm te behalen. Hiervoor werkt JIBB samen met het in Helmond ontstane innovatiecentrum Beweging in het onderwijs.

Bijdrage Stadslab

Stadslab Helmond ondersteunt het project ‘een nieuwe generatie’ met € 27.500,- voor een pilot. Na deze periode is het de bedoeling dat de inzet van een vakleerkracht zelfstandig door de scholen wordt gefinancierd. Op deze manier kunnen scholen hun begroting hier stapsgewijs op inrichten.

Bijdrage Stadslab:

  • € 27.500,-

Realisatie

  • Schooljaar 2016-2017