Initiatief van: EHBO Mierlo-Hout

Een lokaal dekkend AED-netwerk in de gemeente Helmond! Met: burgerhulpverleners die binnen 6 minuten personen met een hartfalen kunnen reanimeren of defibrilleren met een AED. Dat is de wens die leeft bij de indieners van dit idee.

AED

Doel

Een dekkend netwerk realiseren van AED’s, binnen een straal van 500 meter, zodat deze apparatuur door vrijwillig opgeleide hulpverleners voor reanimatie kan worden gebruikt. Door de ( snelle ) inzet van de AED wordt de overlevingskans bij bijv. hartfalen vergroot.

AED’s

Het netwerk bestaat allereerst uit reeds geïnstalleerde private AED’s. De eigenaren worden verzocht om deze AED’s als deelnemer in het netwerk te plaatsen. Vervolgens dient het netwerk aangevuld te worden tot een dekkend netwerk dat door de Stichting AED netwerk Helmond zal worden beheerd en onderhouden.

Organisatie

AED netwerk Helmond. Partners

 • Gemeente Helmond
 • Opleidingsinstituut / bedrijf
 • (plaatselijke) EHBO afdelingen
 • Onderhoudsbedrijf
 • Hulpverleners / vrijwilligers
 • Aanmelden bij Hartslagnu.nl

Activiteiten

 

 • Het inventariseren van aanwezige AED’s en vervolgens een dekkend netwerk opzetten.
 • Opleiden van hulpverleners.
 • Netwerk opstellen rondom de beschikbare AED’s.
 • Website inrichten waarop alle relevante informatie aangaande AED’s en hulpverleners.
 • Informatieavonden organiseren waarin de Stichting AED netwerk Helmond zich presenteert en vrijwilligers oproept als
 • hulpverlener voor het “bedienen” van de AED en een (cursus) reanimatie.
 • Algehele instandhouding van het AED netwerk en hulpverleningsorganisatie.

Bijdrage Stadslab

 • Stadslab Helmond ondersteunt de pilotfase van dit project in de wijk Mierlo-Hout met een bedrag van €7.500,- tot €10.000,-

Realisatie

 • Project loopt