Initiatief van: Stichting Armoedeplatform Helmond

Meer bewustwording rondom armoede. Dat is wat 17 oktober 2016 centraal stond in Helmond tijdens de Dag van de Armoede. Er is veel armoede, vaak onzichtbaar voor buitenstaanders, maar des te moeilijker voor de mensen die erin leven. Rondkomen is voor hen zeer moeilijk, meedoen met anderen hierdoor onmogelijk en dat stuit vaak op onbegrip. Aandacht hiervoor is van belang voor zowel helpende organisaties als de mensen zelf.

Dag armoede

Op weg naar samenwerking

Helmond kent veel organisaties, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die werken aan het thema armoede en armoedebestrijding. Helaas weten zij vaak niet van elkaars bestaan en is er zodoende weinig samenwerking. Om dit te verbeteren stond deze Dag van de Armoede in het teken van samenwerken. 17 oktober kwamen desbetreffende partijen bij elkaar in de Leonardus Speeltuin om elkaar te leren kennen, maar zeker ook om met elkaar in gesprek te gaan om in de toekomst meer samen op te trekken om armoede in Helmond beter te kunnen bestrijden.

Gezond eten

Naast samenwerking werd tijdens de bijeenkomst ook aandacht geschonken aan gezond eten. De Helmondse Healthy Sisters lieten zien dat het mogelijk is om ondanks een klein budget, toch lekker én gezond te kunnen koken en eten.

Bijdrage Stadslab

  • € 2.750,-

Realisatie

  • 17 oktober 2016