Header Stadslab Helmond
Header Stadslab Helmond

Welkom bij Stadslab Helmond

Stadslab Helmond helpt inwoners mee om nieuwe, sociale ideeën voor de stad uit te werken en te verbinden met andere initiatieven. Stadslab is actief sinds januari 2016. Inmiddels zijn er ruim 145 ideeën ingediend en tientallen ideeën gerealiseerd. Over een aantal van deze projecten kun je hier lezen. Heb je zelf een idee wat je samen met stadslaboranten verder uit wilt werken? Dien het dan hier in.

Open Doors Workshops

Open Doors Workshops

Jonge mensen met autisme vallen vaak tussen de wal en het schip. Meedoen met leeftijdgenoten aan activiteiten lukt ze vaak niet. En toch willen ze graag meedoen. Daarom speciaal voor deze doelgroep een sociaal initiatief waarin passende workshops worden verzorgd. De deuren staan open: kom meedoen!

Koken in en met het wijkhuis

Koken in en met het wijkhuis

Er zijn steeds meer signalen dat veel mensen vereenzamen, hun huis niet meer uit komen en weinig tot geen sociale contacten om zich heen hebben. Tijdens dit project worden mensen actief benaderd met als doel samen een gezonde maaltijd te nuttigen. En daarmee ook met elkaar in contact te komen.

VIPE – hergebruik pruiken

VIPE – hergebruik pruiken

Het is vreselijk om ziek te zijn en ook nog je haren te verliezen. Pruiken zijn er, maar zijn vaak erg kostbaar. En dat terwijl veel ex-patiënten hun pruik niet meer nodig hebben. VIPE hergebruikt deze pruiken. De organisatie heeft Stadslab benaderd met de vraag of Stadslab mee kon helpen naar geschikt onderdak.

Ontmoeten en ervaren

Ontmoeten en ervaren

Elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen delen. Daar is dit initiatief op gericht. Het is een platform waar iedereen zich online voor kan aanmelden. Activiteiten worden gedeeld en je kunt je inschrijven om mee te doen. Met als doel elkaar te leren kennen, ontmoeten, eenzaamheid tegen te gaan, ervaringen delen.

Belevingshal pand Van Gend&Loos?

Belevingshal pand Van Gend&Loos?

Er zijn grootse plannen om het oude Van Gend & Loos pand naast het station op te knappen en er een Belevingshal in te plaatsen. In die hal moeten duurzaamheid en voedsel gecombineerd worden met opleidingstrajecten voor werkloze jongeren en het creëren van creatieve ontmoetingsplaatsen.

Extended lessons

Extended lessons

Bijles. Het blijkt in deze tijd steeds normaler te zijn dat je extra bijspijkert op de vakken waar je niet voldoende op scoort. Maar, de kosten zijn vaak hoog en het ligt buiten bereik voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Extended lessons biedt daarom speciaal voor deze doelgroep bijlessen aan.

Veteraneninloop

Veteraneninloop

Het is belangrijk voor veteranen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Dit als onderdeel van het verwerkingsproces, maar ook om zich samen in te zetten voor het herdenken. Helmond telt zo’n 200 veteranen. Voor hen wordt de komende jaren een veteraneninloop gestart.

Knaaldieren

Knaaldieren

Knaaldieren in de Helmondse Knaal. Wat dat zijn? Kleine dieren van gerecyclede plastic tassen varend op een bootje in de knaal. Gemaakt door kinderen in samenwerking met ouderen, ter sociale bevordering van het contact tussen ouderen en jongeren.

Dekkend AED netwerk

Dekkend AED netwerk

Een hartaanval, het kan iedereen overkomen. Van levensbelang dat er snel reanimatie kan plaatsvinden. Daarom zet Stichting AED Netwerk Helmond zich in om in heel Helmond een dekkend netwerk te creëren, inclusief het opleiden van vrijwilligers die de AED’s kunnen bedienen en reanimeren.