Header Stadslab Helmond
Header Stadslab Helmond

Stadslab Helmond initieert en ondersteunt nieuwe, sociale initiatieven

Stadslab Helmond draait om het doen!

Uitgangspunt is dat goede ideeën die bijdragen aan een socialer Helmond, uitgevoerd moeten worden. Initiatieven moeten door specialisten ondersteund worden en zo nodig verder ontwikkeld zodat ze voortvarend uitgevoerd kunnen worden.

Stadslab Helmond is onafhankelijk

Ze brengt mensen samen om ideeën tot bloei te brengen. Elk sociaal idee voor Helmond is welkom en verdient het om serieus onderzocht te worden door een onafhankelijk netwerk van deskundigen vanuit verschillende vakgebieden (organisatorisch, creatief, financieel etc.) en betrokken inwoners. Samen gaan ze aan het werk om het idee zo te ontwikkelen dat het uitgevoerd kan worden.